Versie 2021.3.2

Opgeloste bugs:
80338 - Het is mogelijk uren in te vullen die niet in de 24-uur klok passen
Tags: 2021.3.1
Het is niet meer mogelijk om uren in te vullen die niet in de 24-uur klok passen

80351 - Clustering keuze dient bij tonen Blanco te zijn
Tags: 2021.3.1
Bij het aanmaken van een zaak die in aanmerking komt voor clustering, werd als standaard 'niet clusteren' weergegeven. Dit kan onbewust foutieve invoer opleveren. Dit is opgelost door het veld Clusteren bewust te laten vullen met de juiste keuze.

76094 - Procedurestappen worden dubbel aangemaakt
Tags: CVP
In een aantal gevallen kon het voorkomen dat een procedurestap dubbele werd aangemaakt. Dit kon voorkomen in het geval dat een voorgaande procedure stap actief was, een actieve stap binnen een minuut werd aangemaakt of in het geval dat de voorgaande stap dezelfde code heeft. Ook bij het plannen op een zitting kon dit probleem zich voordoen. Dit is nu opgelost.

81370 - Een tekst invoervak wordt maar één regel hoog getoond als er geen objecten onder zijn gedefinieerd
Tags: SVB
Als op een procedurestap een object 'Tekst invoervak' het laatste object op het niveau is, werd dit tekstvak maar één regel hoog.

74445 - Tijd logging loopt 1 uur achter
Tags: 2021.3.1
Er werd een andere (foutieve) tijd door de Azure SQL database vastgelegd. Deze staat echter vast ingesteld op de UTC-tijdzone, en die wijkt af van wat we in Nederland gewend zijn..

Nieuwe functionaliteit:
74820 - Keuze vertrouwelijkheid bij aanmaken van de zaak
Tags: 2021.3.1, Amsterdam
Gebruiker kan bij het aanmaken van een zaak kiezen op basis van welk behandelteam de zaak wordt aangemaakt zodat de juiste behandelteam code getoond wordt in het zaak nummer.

77664 - Standaard Dashboard kunnen instellen tbv nieuwe accounts
Tags: 2021.3.1, Amsterdam
Bij de implementatie van Octopus kan er nu een standaard dasboard opgeleverd worden welke zichtbaar is voor bestaande en nieuwe gebruikers.

74004 - OCT - Performance verbetering Octopus Web
Er zijn aanpassingen doorgevoerd om de Perfomance te verbeteren binnen Octopus. Acties als aanmaken van zaken, openen en bladeren in zaken overzicht zijn met +/- 40% versneld.

70097 - Digitaal dossier bij Activiteit
Tags: 2021.2.1, SVB
Het digitaal dossier is nu ook beschikbaar bij een activiteit.

76662 - SSO kunnen instellen op gebruikersidentificatie op UPN i.p.v. e-mailadres
Tags: 2021.3.1, Amsterdam
Er is nu een config-setting die het mogelijk maakt om voor één van de volgende drie identificatiemogelijkheden te kiezen:
1. "Automatisch" - zoals het nu is: primair e-mailadres, met als fallback de UPN
2. "E-mailadres" - gebruik altijd het e-mailadres
3. "UPN" - gebruik altijd het UPN

79610 - Stuf adapter vraagservices geschikt maken voor desktop 5
Tags: 2021.3.1
De StUF adapter bied een services aan voor bevraging. Deze was al geschikt voor desktop 4.5 klanten maar werkt nu ook voor desktop 5.0 klanten.


Versie 2020.8.6 (Hotfix op 2020.8.1)

Opgeloste bugs:
SVB
Sara - Massatelling voor PGB TR/ZVW wet.

Nieuwe functionaliteit:
-


Versie 2020.8.5 (Hotfix op 2020.8.1)

Opgeloste bugs:
SVB
Door Sara verstuurde rapportages werden niet door octopus verwerkt. Dit is opgelost.

Nieuwe functionaliteit:
-


Versie 2020.8.4 (Hotfix op 2020.8.1)

Opgeloste bugs:
SVB
Voor Sara konden sommige externe berekeningen niet worden geopend. Dit is opgelost.

Nieuwe functionaliteit:
-


Versie 2020.8.3 (Hotfix op 2020.8.1)

Opgeloste bugs:
SVB
Voor Sara is het veld 'jaar_stratum_per_periode' uit het technisch bericht gehaald.

Nieuwe functionaliteit:
-


Versie 2020.8.2 (Hotfix op 2020.8.1)

Opgeloste bugs:
SVB
Een user te provisionen wordt nu voortaan de e-mail claim gebruikt i.p.v. de UPN. Met als fallback de UPN indien de e-mail claim niet aanwezig is. Dit is verder niet relevant voor SVB.

Nieuwe functionaliteit:
-


Versie: 2020.8.1

Opgeloste bugs:
62190 - Stichtse Vecht
Batchdefinities: Kolomtype 'Documentlink' houdt geen rekening met DMS

62346 - Stichtse Vecht
In het 'Zaken' scherm wordt niet aangegeven dat er meerdere procedurestappen actief zijn

65990 - JZ, SVB
AA-koppeling: er worden te veel gegevens opgehaald en velden worden niet goed gevuld ACC Web onder edge

66029 - JZ, SVB
Het woonland (landcode) wordt niet overgenomen in de adressering - ACC Web onder Edge

Nieuwe functionaliteit:
57637 - Amsterdam
Ontwikkeling - Tekstfragmenten
Binnen Octopus kunnen er na documentgeneratie standaardteksten worden toegevoegd aan het document. Aan de linkerkant van het scherm komt een bibliotheek met handige teksten die gecategoriseerd zijn. Bijvoorbeeld teksten die horen bij het type document waar je mee bezig bent. Automatisch invoegen van het tekstfragment vanuit de browser naar Word is niet mogelijk, daarom is het een kopieer- en plakfunctie.
Omdat de lijst van tekstfragmenten af kan hangen van het documenttype, zal het zaakvenster bijhouden wat het documenttype is van het laatst geopende Word-document. Dit zal gebruikt worden om de lijst van tekstfragmenten op te vragen.
Het beheer van tekstfragmenten blijft (voorlopig) in Octopus Desktop.

57652 - Amsterdam
Ontwikkeling - Acties en knoppen loskoppelen van batchdefinities
In Octopus is het vanaf heden mogelijk acties van batchdefinities te scheiden. In het verleden zat een actie gekoppeld aan een enkele batchdefinitie. Wanneer er meerdere batchdefinities waren met dezelfde actie, moest de actie per batchdefinitie opnieuw gemaakt worden. Het is nu mogelijk los acties en los de batchdefinitie te definiëren. Vervolgens is het mogelijk één of meerdere acties aan batchdefinitie te koppelen.

57769 - Amsterdam
Ontwikkeling - PDF conversie dossier bij archiveren
Binnen Octopus is er een nieuw eventtype ontwikkeld dat op procedurestappen gezet kan worden, bijvoorbeeld op de archiveren stap. Dit event maakt Pdf bestanden van alle zaakdocumenten en voegt deze toe als archiefdocument.

65319 - SVB
Octopus Go - Afronden fase 1
Versie 2020.8.1 wordt opgeleverd met een nieuwe versie van de Octopus Go app. In deze versie zijn de testbevindngen vanuit TrueLime van de vorige versie opgelost. Diverse aanpassingen zijn aan de Api gemaakt ten behoeve van de nieuwe app. Te denken valt hierbij aan het ophalen van dossiers in handhaving- of zittingmodus en het synchroniseren van documenten. Deze app zal aangeboden worden aan gebruikers bij SVB om mee te gaan testen.


Versie: 2020.7.4

Opgeloste bugs:
SVB - Batchdefinities met verwijderde vragen in het filter resulteren in een foutmelding
Het samenstellen van het filter is verbeterd waardoor niet bestaande vragen genegeerd worden.

SVB - Batchdefinities met verwijderde vragen in de query resulteren in een foutmelding
Het samenstellen van de query is verbeterd waardoor niet bestaande vragen genegeerd worden.

Nieuwe functionaliteit:
-


Versie: 2020.7.3

Opgeloste bugs:
SVB - ZaakSync en ZaakSyncLog tabellen zijn niet goed meegekomen in de database update.
Bij het releasen van versie 2020.7.2 bleek dat de tabellen voor het offline syncen van zaken naar de app niet goed waren meegenomen. Dit is in deze versie hersteld.

Nieuwe functionaliteit:
-


Versie: 2020.7.2

Opgeloste bugs:
65011 - Den Haag BD
MP3-bestanden worden nu ook weggeschreven in Plato.

Veld betreft bij "Activiteiten" standaard anders vullen
Wanneer er geen relaties zijn zal voor het veld betreft de optie "Geen relaties" worden aangeboden en meteen worden ingevuld. Indien er wel relaties zijn, dan zal zoals voorheen de optie Alle relaties beschikbaar zijn en daarnaast een optie voor elke relatie van de zaak.

Bij de documentgeneratie kan ik geen velden uit de activiteit (waarin ik werk) in het document invoegen
Gegevens van de activiteit zijn nu beschikbaar voor documentgeneratie.

Vreemd gedrag bij notificatie scherm + multiselect
In het notificatie scherm kan nu een multiselect worden gedaan om meerdere notificaties tegelijk te voltooien.

Als ik "alleen lezen" rechten heb op een zaak, kan ik toch document aanmaken en toevoegen
Wanneer "alleen lezen" rechten zijn uitgedeeld op een zaak, kan de persoon geen documenten en activiteiten aanmaken/bewerken/verwijderen

Selectielijst wordt half getoond
In persoon zoekvenster werd de selectie lijst maar half getoond.

Als je bij een account een te lang kvk nummer invult krijg je een "undefined" error
Het invoerveld van een KVK nummer valideert beter op invoer.

CVP - Bij het toevoegen van een nieuwe zorgaanbieder verschijnt een error-melding
De fout die verschijnt bij het aanmaken van een nieuwe zorgaanbieder is opgelost.

CVP - Onderzoek - Verwijderen steekproefposten na foutieve import Failed

CVP - SARA: Fout in bericht (dubbele entry 'foutbevinding')
Fouten in het XML bericht m.b.t. sara zijn opgelost.

Nieuwe functiomaliteit:
CVP - Van het veld CVP aanbieder geen vrij veld maken maar een selectieveld
Het veld 'Cvp aanbieder' is nu een selectieveld geworden.

CVP - Cvp aanbieder moet direct onder beheerder staan.
Het veld 'Cvp aanbieder' is nu direct onder 'Instantiebeheerder' (voormalig 'Beheerder') geplaatst.

CVP - Tekst Beheerder’ aanpassen in Instantiebeheerder
Voor CVP is het label 'Beheerder' op het zorgaanbieder detailscherm aangepast naar 'Instantiebeheerder'

CVP - Bij bezoekfrequentie aangeven per jaar
Label voor zorgvorm en bezoekfrequentie is aangepast van 'Zorgvorm/Bezoek frequentie' naar 'Zorgvorm/Bezoekfrequentie per jaar'.

CVP - Er staat bezoekfrequenties. Dat kan Bezoekfrequentie zijn (s weghalen)
Het kopje 'Bezoekfrequenties' op het detailscherm van zorgaanbieder-/dienstonderdeel is aangepast naar 'Bezoekfrequentie'

CVP - Gegevens client Account en Wijk onzichtbaar maken
Voor CVP zijn de velden Account en Wijk onzichtbaar gemaakt op de cliëntkaart (personen detail).

CVP - Zaak wordt niet getoond bij 'Onderzoeken bijwerken'


Versie: 2020.7.1

Opgeloste bugs:
Vanuit tab relaties kan je niet doorlinken naar de relatie
Voorheen was het niet mogelijk om door te klikken via de naam uit de kolom "Relatie" uit het zaak detailscherm bij het onderdeel "Relaties". Nu is het mogelijk op een naam van een relatie te klikken waarna een detail venster geopend wordt van de betreffende relatie.

288747 - SVB
Geen deelpercentages vanuit Sara (PGB)
De xml berichten vanuit Octopus voor Sara voldoen niet aan het datamodel (v4 excelsheet). Deze is opnieuw afgestemd en aangepast.

Status Verdagen niet inzichtelijk op tabblad Algemeen
Voorheen werd geen verdagen statusinformatie weergegeven. Dit probleem is verholpen.

CVP
Urenregistratie toont niet alle items
Het uren overzicht toont nu weer alle items.

CVP - Batch definitie uren overzicht filtert niet op vertrouwelijkheid
Voor batchdefinities waarvoor als hoofdtabel "Uren" is gekozen werd het resultaat niet gefilterd op basis van vertrouwelijkheid. Voor deze batchdefinities wordt nu voortaan het resultaat gefilterd zodanig dat alleen die "Uren" regels worden getoond waarvoor de vertrouwelijkheid van de eigenaar van de "Uren" regel overeenkomt met een van de vertrouwelijkheid ingesteld waarden van de ingelogde gebruiker.

CVP - Dubbelklik in Geboekte uren batchdefinitie opent een defect scherm.
Dubbelklik op batchdefinitie met als hoofdtabel UREN opent nu het uren pop-up venster, voorheen werd hier het foutieve venster getoond. Indien de persoon geen autorisatie heeft voor de regel zal hiervan een melding worden getoond. De oorzaak van het tonen van het foutieve venster was dat voor batchdefinities met als hoofdtabel UREN er geen re-direct plaats vond naar het juiste scherm.

SVB - Filtering in angular overzicht scherm niet altijd beschikbaar
Voorheen was de filtering niet altijd beschikbaar. Nu is de filtering wel beschikbaar.

SVB - Filteren in vragen overzicht waarbij 'bevat niet' wordt gebruikt loopt vast
Voorheen ging het zoeken binnen sommige views in de grid kolommen met een "Bevat niet" filtering niet correct. Nu gaat het zoeken via de kolom filtering met een "Bevat niet" filter wel goed.

CVP - Er wordt geen notificatie verstuurd bij het toebedelen op de procedurestap (Bevinding #63010)
Voorheen werd er geen notificatie verstuurd bij het instellen van een behandelaar. Nu wordt er een notificatie verstuurd naar de persoon die gekoppeld wordt.

SVB - Bij het toevoegen van een relatie aan een zaak moet een relatiesoort 'Instantie' kunnen worden toegevoegd
Voorheen was het niet mogelijk om in het zaak detailscherm instanties aan een zaak te koppelen. Nu is het wel mogelijk om instanties als relatie aan een zaak te koppelen.

SVB - Bij het toevoegen van een relatie aan een zaak met relatiesoort 'Persoon' staan de acccounts zonder contactpersoon niet in de selectielijst
Voorheen was het alleen mogelijk om natuurlijke personen te selecteren bij het toevoegen van een persoon in het "Relatie" onderdeel binnen het zaak detailscherm. Nu is het mogelijk om elk account te selecteren die aanwezig is.

SVB - Progress indicator wordt niet meteen getoond bij overzichten die gebruik maken van de nieuwe Api
Voorheen werd er geen progress indicator weergegeven bij het openen van een overzicht wat met de Api werkt. Nu wordt een indicator weergeven van bij de start van een request.

SVB - Knop verwijderen is altijd zichtbaar ook als je er niet voor geautoriseerd bent
Voorheen werd de "Verwijderen" knop te allen tijde enabled bij selectie van een zaak uit het overzicht scherm. Nu wordt de "Verwijderen" knop enkel ge-enabled als de gebruiker over de juiste rechten beschikt. Er zaten geen rechten op de verwijderen knop in het zaakoverzichtscherm, omdat de rechten pas werden gecontroleerd wanneer de knop werd ingedrukt.

SVB - Corrupte link-verwijzingen worden niet getoond in digitaal dossier
Voorheen werd er geen validatie uitgevoerd op het bestaan van documenten tijdens het aanmaken van een zaak dat gebaseerd was op een andere zaak die voorzien was van documenten. Nu wordt er een validatie gedaan op het bestaan van de documenten die worden weergegeven in het documenten selectie popup venster tijdens het maken van een zaak dat gebaseerd wordt op een andere zaak.

SVB - Zoekveld bij scherm Onderzoeksdefinities ontbreekt
Voorheen was het niet mogelijk om te zoeken in het onderzoekdefinitie scherm. Nu is het wel mogelijk om te zoeken in het onderzoekdefinitie scherm.

SVB - Bij Activiteiten kan je geen document inslepen als er geen "documentsjablonen" zijn gekoppeld
Voorheen was het niet mogelijk om een bron te selecteren voor een te uploaden document bij een activiteit dat niet gekoppeld is aan een document type. Nu is het wel mogelijk om een bron te selecteren, als de activiteit niet aan een document type gekoppeld is.

SVB - Verkeerde "dropdown" bij koppelen documenttype aan een activiteittype
Voorheen was het niet mogelijk om in de documenten type dropdown van de documenten type popup te filteren. Nu is het wel mogelijk om te filteren in de documenten type dropdown.

SVB - Verkeerde "dropdown" bij koppelen verslag aan een activiteittype
Voorheen was er geen input filtering op de dropdown bij het koppelen van een verslag aan een activiteit type. Nu is de dropdown aangepast waardoor filteren wel aangeboden wordt,

SVB - VARLIST toont 0 als er niets is gekozen en een extra 0 in de keuzeopties
Voorheen kwam er automatisch een optie 0 in de dropdown tevoorschijn bij dropdowns in de processtappen die gegenereerd waren op basis van de VRLST en de VRLSTITM tabellen. Nu wordt er geen 0 optie toegevoegd en de optie op geen selectie te doen blijft behouden.

SVB - Bij een activiteit kan je geen "ingekomen" document koppelen
Dit probleem is verholpen.

SVB - Kolom 'Account' ontbreekt in grids Documenten en Relaties op zaak-detailvenster
Voorheen was het niet mogelijk om het account te zien dat gekoppeld is. Nu wordt ook de accountnaam van het gekoppelde account weergegeven.

CVP - Urenregistratie: Regioselectie bij Algemene urenregistratie is weggevallen
Dit probleem is verholpen.

CVP - Activiteiten: Urenregistratie ontbreekt en er zijn te veel velden
Bij het openen van een activiteit vanuit het activiteiten overzicht of activiteiten overzicht bij een zaak ontbraken de velden omtrent urenregistratie. Dit is opgelost. Aangezien deze velden klant specifiek kunnen zijn is dit scherm configureerbaar gemaakt zodat dit via Octopus beheer kan worden ingesteld.
Hierbij kan het volgende geconfigureerd worden:
 • Wat het label bij een invoerveld moet worden
 • Of een invoerveld "Alleen lezen" is of niet
  • "Alleen lezen" wordt overruled indien de gebruiker lid is van de groep die voor dit veld als "Bewerk" groep is geconfigureerd
 • Of een invoerveld "Verborgen" moet worden of niet
 • Of een invoerveld (tekstvelden) gemaskeerd moet worden wanneer een gebruiker "Support mode" heeft ingeschakeld.
Dit wordt ook doorgevoerd op het activiteiten overzicht.

SVB - Herhaal documentvariabele
Bij het gebruik van een herhaal documentvariabele werd alleen de eerst opgehaalde waarde in het document geplaatst. Nu worden alle opgehaalde waarden in het document gezet.

SVB - Waarde van "urgentieperiode" wordt niet goed weergegeven in een batchdefinitie
Voorheen werd het veld Urgentieperiode in een batchdefinitie overzicht met een speciale waarde van 1000 niet leeg gemaakt. Dit probleem is verholpen.

SVB - Bij het verplaatsen van een regel bij een batchdefinitie blijft de regel niet geselecteerd
Voorheen werd de rij selectie na het verplaatsen van de betreffende rij binnen het batchdefinitie onderdeel niet behouden. Nu wordt de geselecteerde rij ook na het verplaatsen geselecteerd.

SVB - Termijnenlijst niet te openen vanuit een batchdefinitie
Voorheen was het niet mogelijk om het urgentie pop-up detailscherm te openen in een batchdef overzichtsscherm. Nu is het wel mogelijk om het urgentie pop-up detailscherm in een batchdefinitie overzichtsscherm te openen.

SVB - De resultaten sectie van een batchdefinitie toont niet alle juiste "formats" van data
Urgenties en data werden niet goed weergegevens. Nu worden de urgenties en data wel goed weergegeven. Het resultaatscherm was eigenlijk alleen bedoeld om een preview van de records te tonen, zonder toegevoegde functionaliteit.

SVB - Zaakscherm - sectie activiteiten, lijst wordt niet ververst na bijvoorbeeld afronden activiteit
Voorheen werd de activiteitenlijst niet ververst. Nu wordt de activiteitenlijst ververst als een activiteit voltooid wordt.

Prioriteit vinkje bij een activiteit werkt niet
Voorheen werd de prioriteit waarde van een activiteit niet opgeslagen. Dit probleem is verholpen.

Verlaten van het zoekveld refresht de overviewgrid
Bij het verlaten van het zoekveld boven een overzichts grid ververst de grid. Hierdoor werkt de dubbelklik op een regel niet naar verwachting. Bij het verlaten van het zoekveld werd het filter toegepast op de grid waardoor de focus verloren gaat. Daarbij komt ook dat de data die je ziet op het moment van dubbelklikken niet de data hoeft te zijn nadat het filter is toegepast. Voortaan zal eerst met <Enter> of de Zoekknop de filtering opgegeven in het zoekveld moeten worden uitgevoerd.

De "niet-actieve" activiteiten kan je gewoon nog kiezen en lijst is niet gesorteerd
De niet actieve activiteiten waren nog steeds selecteerbaar en de selectielijst was niet gesorteerd. Beide problemen zijn verholpen.

Nieuwe functionaliteit:
CVP - Zorgaanbiederbeheerder toevoegen en gegevens bij zorgaanbieder beperken
De velden op het zorgaanbieder (diensten) scherm zijn nu instelbaar via het Octopus beheer. Hierbij kan het volgende geconfigureerd worden:
 • Wat het label bij een invoerveld moet worden
 • Of een invoerveld "Alleen lezen" is of niet
  • "Alleen lezen" wordt overruled indien de gebruiker lid is van de groep die voor dit veld als "Bewerk" groep is geconfigureerd
 • Of een invoerveld "Verborgen" moet worden of niet
 • Of een invoerveld (tekstvelden) gemaskeerd moet worden wanneer een gebruiker "Support mode" heeft ingeschakeld.
Dit wordt ook doorgevoerd op het zorgaanbieder overzicht.

CVP - Toevoegen gerelateerde zaken bij een zorgaanbieder
Voorheen was het niet mogelijk om gerelateerde zaken bij een zorgaanbieder te zien. Nu is het mogelijk om de gerelateerde zaken van een zorgaanbieder te zien.

CVP - Gegegevens clientkaart verminderen
De velden op de cliëntkaart zijn nu instelbaar via het Octopus beheer. Hierbij kan het volgende geconfigureerd worden:
 • Wat het label bij een invoerveld moet worden
 • Of een invoerveld "Alleen lezen" is of niet
  • "Alleen lezen" wordt overruled indien de gebruiker lid is van de groep die voor dit veld als "Bewerk" groep is geconfigureerd of als de gebruiker geautoriseerd is op de code "BRKPRS_F"
 • Of een invoerveld "Verborgen" moet worden of niet
 • Of een invoerveld (tekstvelden) gemaskeerd moet worden wanneer een gebruiker "Support mode" heeft ingeschakeld.
Dit wordt ook doorgevoerd op het cliënten overzicht en selectie schermpje voor cliënten.

CVP - Documenten registreren bij zorgaanbieder
Bij een afdeling (zorgaanbieder) kunnen documenten worden toegevoegd, bewerkt, gedownload en verwijderd

CVP - Opslaan van de zorgvorm en bezoekfrequentie
Om de verschillende afspraken met de zorgaanbieders te bewaken is het essentieel dat bij gehouden kan worden hoeveel bezoeken gedaan zijn en of dat in lijn is met de afspraak.
De bezoek frequentie wordt opgeslagen bij de zorgaanbieder in de vorm van een getal. Dit getal wordt gebruikt in latere rapportage om de bezoek locatie urenregistratie te vergelijken.

CVP - Regio instellen bij gebruiker instellingen
Mogelijk maken van het instellen van regio gebruiker instelling.

CVP - Optie 2: Toevoegen van type locatie werkzaamheden
Er zijn 2 categorien bijgekomen voor urenregistratie. Namelijk "Locatie administratie (VG)" en "Locatie administratie (PG)"

CVP - Het ophalen van regioinformatie uit VARLIST gereed maken
Bij het opgeven was het voorheen niet mogelijk om een keuzelijst waarden te laten geven op basis van een ander lijstje uit de database. Nu is het mogelijk om een dropdown de waarden te geven die afkomstig zijn uit een eerder geconfigureerd lijstje uit de database.

SVB - App - Web - Mijn offline zaken
Het synchroniseren van zaken naar de Octopus app was voorheen niet mogelijk vanuit Octopus web. Nu is het mogelijk om de offline gemarkeerde zaken in een popup "Mijn Offline zaken" te zien.

SVB - App - Web - Overzicht logging van gesynchroniseerde dossiers
Het is mogelijk de logging van de gesynchroniseerde documenten in te zien.

SVB - App - Web - Selecteren van dossiers voor de App
Het synchroniseren van zaken naar de Octopus app was voorheen niet mogelijk vanuit Octopus web. Nu is het mogelijk om vanuit Octopus web zaken te markeren voor offline synchronisatie.

SVB - AA - NEW Verzekeringen ophalen bij een persoon en vullen bij "besluiten per persoon"
Bij het koppelen van een persoon aan een zaak worden de verzekeringen van deze persoon uit AA opgehaald en alvast worden gekoppeld in het gedeelte "besluiten per persoon".

Primaire persoon rol bij een zaak vastleggen
Bij de relaties bij een zaak worden alleen de rollen en relatiesoorten getoond die zijn gekoppeld aan het zaaktype. Het beheer van deze koppelingen vindt plaats in Octopus Desktop.

Na het selecteren van een rol kan een relatiesoort worden gekozen, waarna de betreffende relatie kan worden geselecteerd. Indien dit is ingericht in Desktop, wordt ook de relatie in de zaak geupdated. Indien een maximum aantal relaties is opgegeven bij een rol, dan wordt een foutmelding getoond als dit aantal wordt overschreden.


Versie: 2020.6.1

Opgeloste bugs:
63080
Aanmaken van een bezwaar gebaseerd op een primair besluit werkt niet meer

60524
Ik krijg een foutmelding als ik een mail wil genereren om de betaalopdracht te mailen in Octopus web onder Edge.
Bij het versturen van een mail vanuit een zaak met bijlagen, kon Octopus voorheen niet overweg met decision punten binnen attachments. Nu worden decision punten nagelopen en uitgevoerd.

60825 - SVB
SARA - Veld 'te_onderzoeken_foutscenario' leeg kan zijn altijd aan het bericht toevoegen Het technisch bericht naar sara bevat soms niet het veld 'te_onderzoeken_fouscenario'.

60931
Totaalbedrag proceskosten wordt niet goed gevuld bij onvolledige invoer - ACC onder edge
Het actuele totaalbedrag van de proceskosten werd voorheen niet getoond. Na het wijzigen van bedrag werd het voorgaande totaalbedrag getoond. Nu wordt het totaalbedrag wel getoond na het aanpassen van één van de bedragen.
Reden: Een combinatie van factoren zoals de volgorde van de bedragen en bijbehorende hulpvelden in de inrichting samen met timing issues in javascript veroorzaakten dat actuele totaalbedrag niet correct werd getoond.

62696
Het gegenereerde document is geen PDF/A
De PDF conversie binnen octopus zal uit de DEFLTS ophalen of het PDF document met een bepaalde compliance zoals bijv. PDF/1A moet worden gemaakt.
Reden: De Octopus Web versie was nog niet voorzien van de functionaliteit om documenten om te zetten naar een pdf met een specifieke PDF/A compliance.

62727
Geprogrammeerde vaste waarden bij een afhankelijkheid werken niet
Geprogrammeerde vaste waarden werken nu ook. Zoals de NEXT1JAN+7Y bijvoobeeld.
Reden: Deze vaste waarde optie was nog niet geïmplementeerd in Octopus Web.

62773
Batchdefinitie met als hoofdtabel 'Medewerkers' kan niet doorgeklikt worden
Bij het maken van een batchdefinitie met als hoofdtabel "Medewerker" kan nu ook worden door geklikt op de resultaat regel.
Reden: Core en Web hanteren voor de entiteit medewerker verschillende benamingen.

63065
Strata staat standaard uit bij bestaande onderzoeksdefinities
Het menuitem strata in het onderzoeksdefinitiescherm is alleen zichtbaar wanneer het zaaktype gebruik maakt van vragenlijsten. Wanneer je echter een bestaande definitie opende, was het kopje altijd verborgen. Dit probleem is verholpen. Reden: Er was geen check bij openen van bestaande definitie.

64076
Weergave 'Gezien' icoon Notificaties Zaakdetailvenster wordt niet goed weegegeven
Bij het tonen van Notificaties in het zaakdetail venster is een kolom aanwezig genaamd "Gezien" die een indicatie geeft of de betreffende notificatie als gezien is gemarkeerd.
Reden: De reden voor het oplossen van deze bug is, dat de het markeer icoontje voor het aangeven of de notificatie gezien is niet werd weergegeven.

Nieuwe functionaliteit:
37329
AA - Statuscode (SVBterm: bijzondere code) statuscode bij start/eind van een zaak
Octopus zet een statuscode bij een start/eind van de zaak aan AApersonen binnen een zaak. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een SVB kluis

41084
Zaak ReadOnly - Beperkte autorisatie
Er is een nieuw recht "Zien" bijgekomen welke voor het submenu "Zaken" bij "Accounts" en "Personen" ook zaken laat zien waarvoor een gebruiker/groep het "Zien" recht heeft. Maar de zaak zelf kan dan niet geopend worden. Hierdoor kan wel worden vernomen dat er nog een zaak loopt bij de account of persoon zonder alle details vrij te geven van de zaak.

41364
AA - Interface - Octopus Gevalsbehandelingnummer (DMS scherm)
Wanneer bij het synchroniseren van documenten naar DSM wordt aangegeven dat er ook een gevalsbehandeling gemaakt moet worden, zal er een code naar AA gestuurd worden. Deze code wordt uit het betreffende zaaktype gehaald waarna er achter de code een "I" wordt toegevoegd.

60317
DOCGRID: Opslaan en ophalen instellingen documentgrid
Voorheen werden persoonlijke grid instellingen niet opgeslagen. Nu worden kolom instellingen met betrekking tot positie en breedtes opgeslagen, om na terugkomst weer toegepast te worden.Er is hiervoor geen smoketests.

60318
DOCGRID: Opslaan en ophalen instellingen zaakdetailscherm
Bij het openen van het detail zaakscherm werden de instellingen, m.b.t afmeting van het scherm, voorheen niet opgeslagen. Nu worden de instellingen per gebruiker opgeslagen, na het aanpassen van de scherm afmetingen, automatisch opgeslagen. De instellingen worden toegepast bij het openen van het zaak detailscherm.

60319
DOCGRID: Extra velden bewerken in documenteigenschappen
De velden documentnummer, document datum en dossiertype waren voorheen niet aanwezig in het documenten eigenschappen venster. Nu zijn de velden documentnummer, document datum en dossiertype zowel toegevoegd aan het document eigenschappen als aan het document toevoegen dialoogvenster. De document eigenschappen kunnen op gegeven worden bij het toevoegen van documenten, en onder de correcte omstandigheden bewerkt, en opgeslagen worden. Enkel, het dossiertype en het documentnummer worden als kolom in het documentoverzicht van de zaak weergegeven.

60320
DOCGRID: Kolommen toevoegen aan documentgrid
Voorheen werden de document eigenschappen dossiertype en documentnummer niet weergegeven. Nu worden deze document eigenschappen in het document overzicht weergegeven.

62179
AA - Kantoorcode
krijgen t.b.v. AA en DMS (techniek) Voor DMS en AA is soms nodig om de kantoorcode van de gebruiker te hebben. Dit wordt nu meegegeven met aanmelden in claims.


Versie: 2020.5.1

Opgeloste bugs:
56062 - Veld afdeling bij rechtbank is te klein
De lengte van het veld is verhoogd naar 80 karakters.

58119 - Na wissen filters, verdwijnen ook de grid instellingen
Na het wissen van de toegepaste filters op een overzichtsgrid blijven aanpassingen aan de kolom-layout bewaard.
Reden: Aanpassingen aan kolomvolgorde en/of -breedtes werde ge-reset bij wissen van het toegepaste filter.

59470 - Export van batchdefinitie gaat nog niet goed om met antwoorden op vragen
Bij exporteren van resulaten van een batchdefinitie werden de Ja/Nee kolommen geexporteerd naar True/False. Dit probleem is opgelost.
Reden: Er werd bij exporteren geen conversie gedaan voor de waardes.

60502 - Groeperen icoontjes bij batchdefinitie filter ontbreken
Ontbrekende icoontjes zijn toegevoegd.

60524 - Ik krijg een foutmelding als ik een mail wil genereren om de betaalopdracht te mailen in Octopus web onder Edge.
Bij het versturen van een mail vanuit een zaak met bijlagen, kon Octopus voorheen niet overweg met decision punten binnen attachments. Nu worden decision punten nagelopen en uitgevoerd.

60840 - SARA - Externe berekening aanmaken gaan allemaal fout
Het aanmaken van een externe berekening gaf steeds de foutmelding "kan externe berekening niet vinden". Ook een bestaande openen geeft deze melding. Dit is nu opgelost.
Reden: Dit was het gevolg van het upgraden van Octopus Core naar .Net Core 3.1. Dit was noodzakelijk omdat de oude versie uitgefaseerd wordt.

60926 - Instantie zonder "type instantie" verdwijnt uit de lijst.
Type instantie is verplicht bij het aanmaken van een nieuwe instantie. Bij aanmaken of wijzigen van een instantie wordt een begrijpelijke foutmelding getoond als de opgegeven (zoek)naam al bestaat bij een andere instantie.
Reden: Een instantie zonder type werd niet zichtbaar in de lijst van instanties en kon daardoor niet worden teruggevonden. Bij opgeven van een reeds bestaande (zoek)naam bij aanmaken/wijzigen van een instantie werd geen duidelijke foutmelding getoond.

61003 - Als een persoon als "relatie" aan een zaak is gekoppeld, dan verschijnt deze zaak NIET in de historie van de persoon
Zaken waaraan een persoon is gerelateerd worden getoond in het detailscherm van deze persoon bij "Zaken".
Reden: Het overzicht van zaken waaraan de persoon is gerelateerd werd niet gevuld

61016 - In het zakenoverzicht worden batchdefinitie filters getoond waar je geen rechten op hebt
In de filter dropdown worden uitsluitend actieve filterdefinities getoond waar de gebruiker rechten op heeft of eigenaar van de definitie is.
Reden: In de dropdown werden altijd alle filterdefinities getoond.

61237 - Aanpassingen gaan verloren zonder reden gesteld
Het vragen naar een bevestiging om door te gaan, waarbij aangepaste gegevens verloren gaan werd altijd toegepast bij het openen van stappen die voorzien waren van een dropdown. Nu wordt naar deze bevestiging enkel gevraagd wanneer data ook echt gewijzigd zijn.
Reden: Er was een nieuw type dropdown toegevoegd (met zoekmogelijkheid) en de software dacht hierdoor ten onrechte dat de data in het formulier gewijzigd was.

61385 - Activiteiten: Validatiemelding ontbreekt bij koppelen zaaktype aan activiteittype
Bij het opslaan van de popup "Zaaktype koppelen" wordt een duidelijke foutmelding getoond als de velden niet correct zijn ingevuld.
Reden: Er werd geen foutmelding getoond bij het niet correct invullen van het formulier.

61386 - Activiteiten: modal "zaaktype koppelen" wordt niet ge-reset na opslaan
Pop-up om een zaaktype toe te voegen aan een activiteitstype opent met lege velden.
Reden: Bij toevoegen van een nieuw zaaktype aan een activiteitstype waren de velden in de pop-up nog ingevuld als daarvoor al een ander zaaktype was toegevoegd of bewerkt .

61533 - BPP: Besluiten per persoon menu item onder zaak joined de personen niet correct
Bug fix in het ophalen van Besluiten per persoon.

61673 - Acticiteittypen worden niet goed gefilterd op zaaktype
Bij het aanmaken van activiteiten binnen het onderdeel zaak, werden voorheen alle activiteit typen getoond in de dropdown bij Actiteit type. Nu worden enkel de activiteit typen getoond die gekoppeld zijn aan het zaaktypen.

62353 - Pagina-balk vertoont inconsequent gedrag
De pagina balk van grids vertoonde inconsequent gedrag, met name bij het gebruik van jQuery Kendo grids. Nu is er een standaard.

62356 - Verwijderen van bijzondere fouten werkt niet
Foutmelding bij het verwijderen van een "bijzondere fout" opgelost.
Reden: Bij het verwijderen van een "bijzondere fout" trad een fout op en de geselecteerde "bijzondere fout" werd niet verwijderd.

Nieuwe functionaliteit:
23060 - AA - Zoekvenster maken voor zoeken in AA
Er is een extern zoeken scherm toegevoegd.
 • Indien geconfigureerd is dat extern zoeken beschikbaar is zal het scherm op te roepen zijn.
 • Het scherm kan worden opgeroepen vanuit het personen selectie scherm of bij de Relaties van een zaak.
 • Met het scherm kan er gezocht worden in een externe bron zoals. bijv. SVB-AA
 • Er kan gezocht worden op 4 manieren:
  • GVA nummer
  • Of Bsn
  • Of Postcode + huisnummer
  • Of Naam en geboortedatum (waarbij geboortedatum optioneel is)
 • Wanneer het scherm vanuit Relaties bij Zaak wordt aangeroepen moet er ook een Rol worden opgegeven. Ook kan een kenmerk worden opgegeven. Na het klikken op Toevoegen zullen deze 2 gegevens voor de geselecteerde personen uit het externe systeem, nadat ze zijn overgenomen in Octopus, worden gelinkt als relatie aan de zaak.
 • Wanneer het scherm vanuit het personen selectie scherm wordt aangeroepen dient er geen Rol of Kenmerk opgegeven te worden (kan ook niet). Na het klikken op Selecteren zal de geselecteerde persoon uit het externe systeem worden overgenomen in Octopus en vervolgens worden doorgegeven aan het aanroepende scherm.

33908 - Document direct kunnen printen
Bij een zaak is het mogelijk om meerdere documenten te selecteren en te printen. De geselecteerde documenten worden samengevoegd tot 1 PDF, welke dan geprint kan worden. Er kunnen documenten van verschillende (bijv.: .docx, .pdf, .png, etc.) door elkaar worden geselecteerd. Audio en video bestanden (bijv.: .wav, .mpeg, etc.) worden genegeerd. Hiervan wordt geen melding gegeven.

35157 - Opties bij starten zaak - Zaak gebaseerd op een andere zaak (zie bug 36829)
Gegevens van een afgesloten dossier kunnen worden overgenomen naar een nieuw dossier.

35160 - Generiek inzichtelijk maken van logging op een item/persoon
Dit is een generieke oplossing. Bij entiteiten waar dit is geïmplementeerd (bijvoorbeeld personen) wordt vastgelegd wie deze heeft aangemaakt, details heeft bekeken of gewijzigd of de entiteit heeft verwijderd.

35285 - AA - Het personen selectiescherm uitbreiden met zoeken op GVA en bij "niet gevonden" ook extern kunnen zoeken
Er kan nu ook gezocht worden op het GVA nummer (Clientnummer). Ook wordt er indien beschikbaar een knop getoond om extern te kunnen zoeken.

37327 - AA - Ophalen personen uit AA en aan zaak koppelen
Communicatie met de AA Mockservice en/of SVB-AA service is gerealiseerd.

37328 - AA - Periodiek bijwerken persoonsgegevens voor lopende zaken
Er is in de StUF adapter een instelbare taak "SyncPersonsSvbAA" bijgekomen die periodiek voor personen uit AA (= personen met clientnummer (gva nummer) ingevuld) met lopende zaken controleert of er wijzigingen zijn in persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is wordt de persoon in Octopus bijgewerkt met deze gegevens en wordt er in de zaak een notificatie voor de behandelaar gemaakt.

37330 - DMS - Het ophalen van documenten van een relatie uit DMS
Het is mogelijk DMS documenten van een persoon in het zaakdossier toe te voegen.

37331 - DMS - Het terugsturen van documenten naar DMS
Het is mogeljk om zaakdossier documenten naar het DMS te uploaden

37336 - Opties bij starten zaak - Documenten overnemen van "gebaseerd op zaak"
Bij het aanmaken van een nieuwe zaak die is gebaseerd op een bestaande zaak kunnen documenten van deze bestaande zaak worden geselecteerd, die vervolgens worden gekopieerd naar de nieuwe zaak. Tijdens het kopiëren van de documenten wordt de voortgang getoond.

37806 - Termijnen: Activiteiten bepalen ook de kleur (urgentie van de zaak)
Activiteiten hadden al in het totaaloverzicht, en binnen het zaakoverzicht een gekleurd vlaggetje. Daarbij was de kleur enkel afhankelijk van de ingestelde (dossier)termijn. Nu wordt de kleur, naast de ingestelde (dossier)termijnen ook bepaald aan de hand van de in activiteit type per zaaktype en het activiteit type zelf, waarbij de hoogste urgentie tussen de activiteit- en de termijninstelling als uitgangspunt voor de urgentie genomen wordt, inclusief de kleur van het vlaggetje. Als er een termijn is ingesteld voor het activiteit type per zaaktype, dan krijgt deze meer prioriteit dan de instelling van de activiteit type.

37807 - Termijnen: Termijnen zichtbaar vanuit het zaak overzicht
Bij het tonen van de zaak urgentie was het voorheen niet mogelijk om via het zaakoverzicht scherm te zien welk item ervoor gezorgd heeft dat een zaak een bepaalde urgentiecode gekregen heeft. Nu is het voor de gebruiker mogelijk om de urgentie items te zien via een popup dat met een klik op de urgentievlag wordt weergegeven.

41364 - AA - Interface Octopus - Gevalsbehandelingnummer (DMS scherm)
Wanneer bij het synchroniseren van documenten naar DSM wordt aangegeven dat er ook een gevalsbehandeling gemaakt moet worden, zal er een code naar AA gestuurd worden. Deze code wordt uit het betreffende zaaktype gehaald waarna er achter de code een "I" wordt toegevoegd.

44118 - DMS - Melden van nieuwe documenten bij een persoon in DMS (periodieke check)
Bij openen van notificatie met type DS02 wordt zaak detail scherm met de Relaties venster en menuoptie geopend.

44126 - DMS - Venster Zaaktype uitbreiden - sectie koppeling (Web)
Voor het zetten van statuscodes aan externe personen, kan met dit scherm ingevuld worden welke statuscodes gezet moeten worden en bij welk moment.

44135 - DMS - Handmatige synchronisatie van documentcontrole
Het is mogelijk om documenten tussen het DMS en zaakdossier uit te wisselen.
De BLI 37330 verteld de manier van ophalen van DMS documenten
En BLI 37331 gaat over het upload van DMS documenten.
Ook kan een preview van het document worden bekeken.

44139 - AA - Personenvenster alleen-lezen maken voor personen uit AA
Wanneer het personen venster wordt geopend en het GVA nummer (clientnummer) is ingevuld en de extern zoeken module is beschikbaar dan zullen overige velden alleen door een functioneel beheerder nog te wijzigen zijn.

47309 - Besluiten PP - Datamodel bepalen en database aanpassen
Database aanpassingen gedaan voor besluiten per persoon.

52599 - DMS - Venster zaaktype uitbreiden - sectie activiteiten (Web)
 • Bij het zaaktype beheer is op het detail scherm een sectie "Activiteiten" bijgekomen waar kan worden aangegeven of er verplicht bij bepaalde document acties een activiteit moet worden toegevoegd.
 • Bij het zaaktype beheer is op het detail scherm een sectie "Activiteiten" bijgekomen waar kan worden aangegeven welk type activiteit bij een document acties aangemaakt moet worden.

52602 - DMS - Automatisch activiteit aanmaken bij toevoegen document aan zaak
Wanneer bij een zaaktype is ingesteld dat er activiteiten moeten worden aangemaakt bij 4 document acties, dan zal op die momenten een voltooide activiteit worden aangemaakt welke gekoppeld wordt aan het betreffende document.
Het betreft hier de document acties:
 • Bij het verwerken van een opdrachtformulier (dit is voor nu uitgesteld)
 • Bij het overhalen van documenten uit het SVB/DMS naar de zaak documenten store
 • Bij het toevoegen door de gebruiker van documenten aan de zaak documenten store

52930 - AA - Personen formulier uitbreiden (UI) met de "basisgegevens" die uit AA komen
Het personen formulier heeft nu 3 adressen:
 • Adres (correspondentieadres)
 • Verblijf (verblijfsadres)
 • Inschrijving (woonadres)
Wijzigingen in het gedrag van het personen formulier:
 • De labels voor de velden worden nu gestuurd door de inrichting (veld BESCHRIJVING_NL uit DEFFLD) met een fallback naar resource bestand
 • Zichtbaarheid van de velden wordt nu gestuurd door de inrichting (veld BESCHIKBAARHEID='V' (=verborgen) uit DEFFLD) en zichtbaar indien niet geconfigureerd of een andere waarde dan 'V'
 • Alleen-lezen optie voor de velden wordt nu gestuurd door de inrichting (veld BESCHIKBAARHEID='L' (=lezen) uit DEFFLD) en bewerkbaar indien niet geconfigureerd of een andere waarde dan 'L'
 • Indien als BRP koppeling SVB.AA wordt gebruikt (geconfigureerd via web.config AppSetting "Octopus.ExternalSearchEnabled=true") dan is het scherm alleen lezen zodra het GVA nummer (CLIENTNUMMER) is ingevuld tenzij de gebruiker de functiecode 'BRKPRS_F' heeft.
Wijzigingen in overzicht Personen overzicht / Zaken overzicht:
 • De kolom titels voor de kolommen kunnen nu worden gestuurd door de inrichting (veld BESCHRIJVING_NL uit DEFFLD) met een fallback naar de default opgegeven kolom titel.
 • De kolommen zijn wat aangepast

57527 - Upgraden Angular CLI/Typescript + dependencies
Angular is geupgrade naar versie 9.

58013 - Opties bij starten zaak - Bijbehorende activiteit maken voor gekopieerde document van "gebaseerd op zaak"
Wanneer bij een zaaktype is ingesteld dat er activiteiten moeten worden aangemaakt bij 4 document acties, dan zal op die momenten een voltooide activiteit worden aangemaakt welke gekoppeld wordt aan het betreffende document.
Het betreft hier de document actie:
 • Bij het overnemen van documenten van de "gebaseerd op" zaak

60299 - Herhaal documentvariabele
Bij het gebruik van een herhaal documentvariabele werd alleen de eerst opgehaalde waarde in het document geplaatst. Nu worden alle opgehaalde waarden in het document gezet.

62168 - Batch Import - Controle op vragenlijst en strata overslaan bij bepaalde zaaktypes.
Bij het zaaktype is een vinkje opgenomen of een zaaktype vragenlijsten gebruikt. Wanneer dit niet het geval is, wordt de controle op vragenlijst en strata bij het aanmaken van een importdefinitie overgeslagen.
Let op!
Na release moet het vinkje voor OC bij steekproefposten aangevinkt worden.


Versie: 2020.4.1

Opgelost bugs:
57331 - Medewerkersfuncties worden ten onrechte in applicatiecache opgenomen.
Wanneer de gebruiker een medewerkerfunctie toevoegde, werd deze niet direct zichtbaar omdat deze in de applicatie cache was opgenomen. Dit probleem is verholpen. Toegevoegde functies zijn nu direct zichtbaar. Dit geldt ook voor aanpassingen (andere spelling) aan bestaande functies.
Reden: In het verleden is bij de implementatie besloten om vaste lijsten in applicatiecache op te nemen. Echter kan de lijst met functies tegenwoordig door de gebruiker aangevuld worden.

57321 - Documentinzienknop werkt niet
De document inzien knop op procedurestappen werkt weer (evenals de normale document knop op een procedurestap). De werking is wat aangescherpt en als volgt:
 • Indien het document gewoon bestaat dan wordt het document meteen geopend.
 • Bestaat het document niet, dan wordt er nog een controle gedaan:
  • of het om een inzien knop gaat
  • of het om een ingekomen document gaat
  • of de procedurestap regel nog actief is. Als dat zo is, dan wordt er een foutmelding getoond dat het document niet kan worden gevonden.
 • Anders gaat het process verder zoals voorheen, en dat is het genereren van het document.
Reden: Een combinatie van inrichting en werking van de knop maakte dat deze knop niet naar behoren functioneerde.

58154 - Twee lightboxen over elkaar bij verwerken ingekomen zaken
Bij het verwerken van inkomende zaken moeten de lightboxen voor besluiten en personen over de lightbox van de te verwerken inkomende zaak vallen. Dit is nu opgelost.
Reden: Er was geen correcte Z-index gedefinieerd.

58819 - Fout bij aanmaken zaak vanuit Inkomende Zaken
Bij het verwerken van een ingekomen zaak voor Stichtse Vecht zal de status pas veranderen wanneer deze daadwerkelijk "Verwerkt" of "Afgewezen" is. Zodoende blijft de ingekomen zaak tot dat moment altijd beschikbaar onder ingekomen zaken
Wanneer bij het verwerken van een ingekomen zaak niet alle velden worden ingevuld zal hiervan een foutmelding worden getoond

58849 - Downloaden document bij Inkomende zaak gaat fout
In de mapping voor Stichtse Vecht wordt nu voor ingeschoten documenten de bestandsnaam samengesteld uit de barcode + formaat.

57634 - Bij resultaten van batchdefinities, geen item geselecteerd, alle items worden 'verwerkt'
Deze bugfix lost het probleem op, waarbij dat alle zaken automatisch verwerkt werden terwijl er niets geselecteerd is. Nu dient de gebruiker een selectie te maken, indien dit niet het geval is zal er een waarschuwing getoond worden. Bij selectie van één of meer rijen, zal er gevraagd worden naar een bevestiging. De taal is afhankelijk op basis van de instelling; Nederlands of Engels.
Reden: Wanneer er geen enkele rij was geselecteerd, werden automatisch alle records verwerkt. Hier was geen controle op.

57953 - BCC geadresseerde in e-mail wordt niet afgeleverd
Indien bij het aanmaken van een email een geadresseerde in het BCC veld wordt opgenomen, wordt deze mail niet afgeleverd. Dit probleem is opgelost.
Reden: Bcc ontvangers waren niet gekoppeld aan het e-mailbericht.

58123 - Foutmelding bij toevoegen documenten
Wanneer de gebruiker één of meerdere documenten aan Octopus toevoegt en kiest voor opslaan, dan geeft Octopus een foutmelding, terwijl de bestanden wel opgeslagen zijn. Dit probleem is verholpen.
Reden: Het resultaat werd niet correct opgevangen, waardoor onterecht een foutmelding werd getoond.

58124 - Als ik gedingstukken toevoeg krijg ik een notificatie
De ingelogde gebruiker ontvangt niet langer een notificatie van documenten die door hem/haar zelf zijn toegevoegd.
Reden: Functioneel is het nooit zo gemaakt dat je zelf geen notificaties krijgt.

58153 - Batchdefinities - filter 'periode' mist enkele zoek-operators
Bij het aanmaken van een filter in de batchdefinitie ontbraken enkele operators (bvb groter dan of gelijk aan). Deze operators zijn aangevuld met de gangbare lijst van operators.
Reden: Periode is een nieuw type. Hier ontbraken de operators.

58575 - Signalen: Bij registreren nieuwe zaak, soms niet te zien dat het "signalen" invoerveld nog komt
Bij het wisselen van zaaktype wordt nu een overlay getoond, zodat er niet al op "toepassen" geklikt kan worden voordat de pagina volledig is geladen.
Reden: Er worden asynchrone calls gedaan en soms duurt het even voordat de dropdown gevuld is.

59192 - De adresopmaak in Octopus klopt niet als je zowel het veld huisnummer als het veld daarna vult. Octopus voegt deze velden bij de adressering ten onrechte samen zonder spatie. Gebeurt in de Acceptatie-omgeving zowel onder Chrome als onder Edge.
Wanneer de huisnummertoevoeging begint met een getal, dan wordt deze met een spatie van het huisnummer gescheiden.
Reden: Bij Nederlandse adressen bevat de toevoeging een letter, waardoor dit probleem nooit aan de orde is geweest.

59201 - Zoekveld binnen batchdefinities-resultaat werkt niet (meer)
Het zoeken van inhoud binnen de resultaten van een batchdefinitie (door middel van het zoekveld links boven in het scherm) werkte niet meer. Dit is opgelost.
Reden: Er werd ook in een numeriek ID kolom gezocht en dat ging niet goed.

59470 - Export van batchdefinitie gaat nog niet goed om met antwoorden op vragen
Bij exporteren van resulaten van een batchdefinitie werden de Ja/Nee kolommen geexporteerd naar True/False. Dit probleem is opgelost.
Reden: Er werd bij exporteren geen conversie gedaan voor de waardes.

60093 - Activiteiten - Standaard instructie en "opnemen in verslag" wordt niet overgenomen
Standaardinstructie en "opnemen in verslag" werden niet correct overgenomen. Dit probleem is verholpen.
Reden: Er zat een fout in de check op condities.

60656 - Activiteiten: Persoon wordt niet ingevoegd aan document
Relaties van type persoon kunnen worden ingevoegd in een document.
Reden: Het gebruiken van handmatige personen in documentgeneratie was nog niet geimplementeerd.

Inrichting
34072 - Tweede behandelaar kunnen koppelen vanuit zaakscherm
58444 - Meelezer Alias opnemen in batchdefinitie tabellen.
Infra
Geen aanpassingen.
Database wijzigingen
34697 - Batchdefinitie - Logical group operator kolommen toevoegen
43256 - Activiteittabel (opdrch) uitbreiden met diverse kolommen
57683 - Oplossen + DB script uitvoeren voor het corrigeren van kolomtype
57743 - Database update - Activiteit document ID toevoegen aan DDSystem
59033 - Lengte DOCUMENTNAAM in DOCLOG tabel verhogen naar 255.

Nieuwe functiomaliteit:
57534 - Code merge
In het verleden is er in meerdere code branches van Octopus gewerkt. Deze branches zijn nu gemerged naar een enkele development branche. Dit brengt eenmalig een groot risico met zich mee. Derhalve moeten alle releases extra goed getest worden.

58112 - Document inzien knop bij nieuwe zaken, extra fallback naar het DMS.
Bij het uitvragen van documenten voor een nieuwe zaak de document inhoud ophalen uit het ingeschoten bericht behorende bij het document. Indien dit bericht niet de document inhoud bevat zal deze nu uit het DMS worden opgehaald.

33902 - PDF-conversie
Het opslaan van documenten die niet meer gewijzigd kunnen worden was niet mogelijk. Nu is het voor de gebruiker wel mogelijk om een Word document om te zetten naar een PDF-bestand. Het is vervolgens mogelijk om een PDF in te zien. Daarnaast is het mogelijk om een PDF terug te draaien, waarmee opnieuw een Word document beschikbaar komt met de content van de PDF.

34072 - Tweede behandelaar kunnen koppelen vanuit zaakscherm
Het is mogelijk een tweede behandelaar (meelezer) aan de zaak te koppelen en deze ook in batchdefinities te gebruiken.

34073 - Bij mijn notificaties zie ik notificaties voor zowel de zaken waar ik eerste als tweede medewerker ben, zodat ik niets mis
Bij het aanmaken van een notificaties voor een toegewezen zaak werd voorheen enkel de behandelaar meegenomen. Nu wordt de meelezer meegenomen en krijgt ook deze gebruiker een notificatie zodat beide een eigen notificatie krijgen.

34093 - Overzicht van mijn zaken moet ook zaken tonen waaraan je als tweede behandelaar gekoppeld bent
Filters binnen een Batch definitie konden niet gegroepeerd worden. Nu kunnen filters binnen een Batch definitie wel gegroepeerd worden, door de filters te selecteren en de groepeer functie te activeren. Daarnaast is het mogelijk om de groep in het detail scherm in te stellen. Het is ook mogelijk om een groep op te heffen door de Groep opheffen functie te activeren. Het is alleen mogelijk om filters te verplaatsen met behulp van de Move functie die geen onderdeel uitmaken van een groep. Groepen worden ieder met een eigen kleur voorzien in het filter overzicht van de batch definitie. Het is nu ook mogelijk om meerdere filters te selecteren en te verwijderen.

34674 - Batch Import - Mapping actie - koppel aan behandelteam
Bij het aanmaken van een importdefinitie en bij uitvoeren van een importopdracht tijdens het aanmaken van een zaak, was het voorheen niet mogelijk om het Octopus behandelteam veld te mappen aan de behandelteam kolom in het CSV bestand dat geïmporteerd wordt. Nu is het mogelijk om bij het aanmaken van importdefinitie te kiezen voor de optie "Behandelteam" in de Actie kolom. Bij het uitvoeren van een importopdracht bij het aanmaken van een zaak zullen de team namen opgezocht worden. Als de behandelteam niet bestaat, zal er een foutmelding getoond worden. Als de behandelteam wel bestaat, zal het id van de betreffende behandelteam in de database opgeslagen worden.

35155 - Zaken relateren - Zoekfunctie toevoegen aan lightbox
Bij het relateren van een zaak aan een andere is het invoerveld voor het te relateren zaaknummer vervangen door een doorzoekbare lijst met zaken.

42739 - ACT - Overzichtsscherm activiteittypen (instellingen)
Via Instellingen is er een duidelijk overzicht zodat makkelijk kan worden gezien welke activiteittypen er zijn.

42788 - ACT - Detailscherm activiteittype - Algemeen
Per activiteittype kan een standaardinstructie worden vastgelegd. Deze instructie wordt opgebouwd middels de richtext editor. De instructie wordt gebruikt door de handhaver zodat het de uniformiteit wordt gewaarborgd bij uitvoeren van werkzaamheden.

42789 - ACT - Detailscherm activiteittype - tabblad zaaktypen/activiteittype
In het instellingen menu kunnen per activiteittype een of meerdere zaaktypen worden gekoppeld. Per gekoppeld zaaktype kunnen de verschillende urgentietermijnen worden ingesteld. Ieder zaaktype kan maar een keer aan hetzelfde activiteittype worden gekoppeld. Als alle zaaktypen zijn gekoppeld dan verschijn er een melding als op de knop "toevoegen" wordt geklikt.

42790 - ACT - Detailscherm activiteittype - sectie documenttype
Het is nu mogelijk om beschikbare documenttypen bij activiteitypen te beheren, er kunnen typen gekoppeld, en ontkoppeld worden, en er kan worden ingezien welke koppelingen al gemaakt zijn in het overzicht. Dit is terug te vinden onder instellingen, activiteittypen, en dan een activiteittype te selecteren in de lijst.

42791 - ACT - Overzichtsscherm Activiteiten (werkplek)
Op het overzichtscherm Acitiviteiten zijn nieuwe kolommen toegevoegd tbv. planning en gerelateerde personen

42793 - ACT - Activiteiten detailscherm - Algemeen
Detailscherm van activiteiten is vaan een modal veranderd naar een nieuw window. Er zijn velden toegevoegd, zoals:
 • Datumaangemaakt
 • Tijdaangemaakt
 • Aangemaaktdoor
 • Aangemaaktid
Deze worden automatisch gevuld als er een nieuwe activiteit wordt aangemaakt.
 • Geplandvoor
 • Geplandid
 • Uitgevoerddoor2
 • Uitgevoerd2id
 • Betreft
 • Betreftid
In de ribbon is de knop "Voltooien" toegevoegd. Als hierop wordt geklikt dan worden de velden Datumuitgevoerd, Tijduitgevoerd en Uitgevoerddoor automatisch ingevuld. Het hele formulier is daarna read-only.

42794 - ACT - Activiteiten detailscherm - sectie verslag
Het is nu mogelijk bij Activiteiten op het detail scherm, om ook een Verslag te laten genereren en deze op te slaan en bewerken via een word knop onder het menuitem 'Verslag'

42795 - ACT - Activiteiten detailscherm - sectie documenten
Het is nu mogelijk om bij activiteiten documenten bij te voegen, dit kunnen nieuwe documenten zijn welke door de gebruiker worden toegevoegd, of gegenereerde documenten, zoals ook bij Zaken.
De documenten welke zijn toegevoegd onder activiteiten zijn ook inzichtelijk vanaf het niveau van de bovenliggende zaak, en zijn daar ook inzichtelijk.

42796 - ACT - Activiteiten detailscherm - sectie log
Het is nu mogelijk om in te zien wie welke informatie heeft ingezien, bewerkt, aangemaakt, en verwijderd, rond activiteiten en bijbehorende documenten.
De te loggen activiteitvelden dienen te worden meegenomen in de configuratie waarna deze verschijnen in het menu 'Log' op een Activiteit. Inzage van activiteiten word altijd vastgelegd, ongeacht de configuratie.

45985 - Batch Import - Mapping actie - signaal en subsignaal
Bij het aanmaken van een importdefinitie en bij uitvoeren van een importopdracht tijdens het aanmaken van een zaak, was het voorheen niet mogelijk om de Octopus signaal en subsignaal velden te mappen aan de signaal- en subsignaal kolommen in het CSV bestand dat geïmporteerd wordt. Nu is het mogelijk om bij het aanmaken van importdefinitie te kiezen voor de opties "Signaal" en "Subsignaal" in de Actie kolom. Bij het uitvoeren van een importopdracht bij het aanmaken van een zaak zullen de signaal- en subsignaal namen opgezocht worden. Als de signaal en subsignalen niet bestaan in de database, zal er een foutmelding getoond worden. Als het subsignaal, dat het signaal als parent heeft, wel bestaat, zal het id van het betreffende subsignaal in de database bij de zaak opgeslagen worden. Daarnaast zullen de activiteiten van het subsignaal worden overgenomen.

45987 - Batch Import - Mapping actie - medewerker
Bij het aanmaken van een importdefinitie en bij uitvoeren van een importopdracht tijdens het aanmaken van een zaak, was het voorheen niet mogelijk om het Octopus behandelaar veld, ook wel medewerker, te mappen aan de behandelaar kolom in het CSV bestand dat geïmporteerd wordt. Nu is het mogelijk om bij het aanmaken van importdefinitie te kiezen voor de optie "Behandelaar" in de Actie kolom. Bij het uitvoeren van een importopdracht bij het aanmaken van een zaak zullen de team namen opgezocht worden. Als de Behandelaar niet bestaat, zal er een foutmelding getoond worden. Als de behandelaar wel bestaat, zal het id van de betreffende behandelaar in de database opgeslagen worden.

46016 - Besluiten PP - Zaakscherm - UI - Overzicht Besluit per Persoon
Via het menu-item "Besluiten per persoon" wordt een overzicht getoond van alle betrokken personen bij de betreffende zaak, waarvoor een besluit moet worden genomen. Zodra een persoon wordt geselecteerd dan verschijn in het onderste grid een overzicht van wetten die van toepassing zijn op het besluit. De volgende acties zijn mogelijk op de geselecteerde persoon:
 • Toevoegen/Genereren van een besluitdocument
 • Bewerken/Inzien van het besluitdocument
 • Converteren/Archiveren van het besluitdocument naar PDF-formaat
 • Gereed melden van het besluit
 • Heropenen van een gereed gemeld besluit (alleen met de juiste rechten)
 • Toevoegen van een onderwerp (svb: wet)
In het onderste grid kan een onderwerp (svb: wet) worden geselecteerd. Vervolgens kan men:
 • Resultaat, actie en reden selecteren
 • De onderwerp (svb: wet) verwijderen

46019 - Besluiten PP - Zaaktype - UI - Checkbox + Documenttype
Besluitvorming per persoon
 • Per zaaktype kan worden aangegeven of de functionaliteit "Besluitvorming per persoon" zichtbaar wordt bij een zaak van dat type
 • Per zaaktype, waarvoor de "Besluitvorming per persoon" functionaliteit is ingeschakeld, kan het documenttype van het besluit document worden geselecteerd

46307 - Besluiten PP - Zaakscherm - UI - Wet selecteren voor persoon (lightbox)
Bij een persoonsbesluit kunnen wetten worden toegevoegd die van toepassing zijn op het besluit. Met de button "Toevoegen" in de ribbon "Onderwerpen" kan een wet worden toegevoegd met optioneel een resultaat, actie en reden. De toegevoegde wet verschijnt in het onderste grid. Een al bestaande wet kan worden bewerkt (resultaat, actie en reden toevoegen of wijzigen) of verwijderd.

46314 - Besluiten PP - Keuzelijsten beheren - UI - Overzichtsscherm
Besluitvorming per persoon
 • Je kunt de keuze opties voor besluitvorming per persoon per zaaktype beheren (resultaten per wet)
 • Je kunt bij de resultaten beheren en (in)actief maken
 • Je kunt de acties bij een resultaat beheren en (in)actief maken
 • Je kunt de redenen bij een resultaat beheren en (in)actief maken

47314 - Besluiten PP - Zaakscherm - Besluit document genereren
Bij een persoonsbesluit kan, middels de knop "Toevoegen" in de ribbon "Besluit", een document worden gegenereerd dat in Word kan worden bewerkt. Het document wordt gebaseerd op het documenttype (sjabloon) dat bij het zaaktype is geselecteerd.

47315 - Besluiten PP - Zaakscherm - Besluit bewerken
Als een besluit is geselecteerd dan kan het bestaande document worden bewerkt middels de button "Bewerken". Zodra het document is geconverteerd naar PDF is het niet meer mogelijk om het te bewerken.

47317 - Besluiten PP - Zaakscherm - Besluit PDF rendering
Met de button "PDF" wordt het besluitdocument geconverteerd naar PDF-formaat. Hierna is het niet meer mogelijk om het document te bewerken.

47323 - Besluiten PP - Zaakscherm - UI - Lightbox vervolg selecteren vanuit gereed melden
Bij het gereed melden van een besluit PP dient er een vervolg te worden geselecteerd (o.a. gevalsbehandeling en/of strafrecht).

57026 - Besluiten PP - Zaakscherm - Gereedmelden van een besluit
Een geselecteerd persoonsbesluit kan gereed gemeld worden middels de button "Gereed". Er verschijnt een pop-up waarin een advies geselecteerd kan worden. Standaard staat deze op "Geen gevalsbehandeling". Een medewerker met de juiste rechten kan een gereed gemeld besluit weer openen met de button "Open".

57450 - Implementatiebeheer - In Octopus Web een OIB kunnen uploaden
Het uploaden van OIB bestanden was voorheen onmogelijk met Octopus web. Nu is het mogelijk om OIB bestanden te uploaden via de Octopus web interface.

57963 - Omschrijving van inkomende en uitgaande documenten verhogen in database
De lengte van OPMERKING in DOCIN en OMSCHRIJVING in DOCUIT zijn verhoogd naar 255.

58345 - Besluiten PP - Aanmaken en verwijderen
Besluitvorming per persoon
 • Bij het koppelen van een persoon aan een zaak (via relaties) wordt er een persoonsbesluit regel aangemaakt wanneer dit bij het betreffende zaaktype is geconfigureerd
 • Bij het ontkoppelen van een persoon bij een zaak (via relaties) wordt de persoonsbesluit regel weer verwijderd (wanneer deze niet gereed is). Is het besluit wel gereed, kan de relatie niet worden ontkoppeld.

58444 - Meelezer Alias opnemen in batchdefinitie tabellen.
Het was niet mogelijk de tweede behandelaar (Meelezer) te selecteren in een batchdefinitie. Dit probleem is verholpen met het inlezen van een nieuwe OIB.

58457 - Zaken relateren - Automatisch zaakrelatie toevoegen bij aanmaken "gebaseerd op zaak"
Wanneer een nieuwe zaak wordt aangemaakt, die gebaseerd is op een andere zaak, dan wordt er automatisch een zaakrelatie aangemaakt die zichtbaar is onder "gerelateerde zaken".

58812 - NEW Signalen - 2 extra velden voor planning per subsignaal
Aan het subsignaal zijn twee numerieke velden toegevoegd:
 • Maximum aantal dagen in voorraad
 • Maximum aantal dagen in onderzoek
Beide velden kunnen een waarde hebben tussen 0 en 9999. De standaard waarde is 0.